De Amersfoortse

Phenster heeft voor de Amersfoortse de uitwerking van de nieuwe beeldtaal begeleid.

Start Om tot de juiste uitwerking te komen is er een eendaagse sessie georganiseerd met het marketingteam. Penster's rol was ogen te openen wat beeld goed maakt, wat concurrenten en andere merken goed, fout en (in)consequent en fout doen, hoe je zorgt dat er lijn ontstaat in beelden en om inspirerende voorbeelden te laten zien. 

Sessie Tijdens de sessie zijn er regels ontstaan waaraan Amersfoortse beelden moeten voldoen qua idee, uitstraling personen, lichtgebruik, standpunten, terugkerende elementen, verschillen tussen wervende en niet informatieve fotografie. De regels zijn ook getoetst aan de doelstellingen / toekomstplannen. 

Moodboards Met deze regels op zak is er in de middag gestart met het maken van moodboards. Meer dan 400 vooraf geselecteerde beelden lagen op tafel die met ondernemen te maken hebben in de breedste zin van het woord.

Portfolio's Als laatste onderdeel lagen er zo'n 80 portfolio's van fotografen op tafel. Er is bewust gekozen niet al een krappere voorselectie te maken, maar het team tot de juiste keuze te laten komen die getoetst zijn aan de moodboards en de eerder bepaalde regels voor beeld. Het doel van deze sessie is niet alleen om de richtlijnen en beeldmaker te vinden, maar ook kritischer naar beeld te kijken en kennis over beeld op te doen. 

Uitkomst: richtlijnen Alle resultaten zijn later verwerkt in beeldrichtlijnen die het uitgangspunt vormen voor alle fotografie-opdrachten. Het document ontleedt in voorbeelden en weinig tekst wat een foto een Amersfoortse beeld maakt.

Opdrachten Om er zeker van te zijn dat de richtlijnen goed gevolgd worden bij fotoshoots is Phenster aanwezig om aan en bij te sturen.

client:
De Amersfoortse

opdracht:
nieuwe beeldtaal, training, opdrachtfotografie

locatie:
Nederland, diverse locaties

  • De Amersfoortse - Phenster De Amersfoortse - Phenster De Amersfoortse - Phenster De Amersfoortse - Phenster De Amersfoortse - Phenster De Amersfoortse - Phenster

Meer weten over deze case van De Amersfoortse?
Mail of bel Phenster op: T. +31 (0)35 700 97 16